Słownik terminów medycznych

REKLAMA


Prezentujemy słownik terminów medycznych. Terminy medyczne zostały opisane w łatwy i przyjazny do zrozumienia sposób. Aby ułatwić wyszukiwanie haseł, wyjaśnienia terminów zgrupowano w listę alfabetyczną.

Prezentowana poniżej zawartość służy jedynie celom edukacyjnym. Żadne informacje zawarte na tej stronie nie mogą być uważane za substytut porady lekarskiej.

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4.5/5, ocen: 3
Terminy medyczne
Ocena: 90 % na 100%
Liczba opinii: 3

  A

Aborcja, usunięcie ciąży łac. Abortus ang. Abortion, abortion Adaptogen ang. Adaptogenic
Adenowirusy, wirusy DNA łac. Adenoviridae ang. Adenoviruses Agnozja, nieświadomość, nieznajomość ang. Unawareness
Ajurweda ang. Ayurveda Akupresura ang. Acupressure
Akupunktura łac. Acuspunctura ang. Acupuncture Alalia, zaburzenie mowy ang. Alalia, speech disorder
Aminokwasy ang. Amino acids Aminotransferaza alaninowa, AlAT, ALAT, ALT, GPT ang. Glutamic pyruvic transferase
Aminotransferaza alaninowa, AlAT, ALAT, ALT, GPT łac. Alanine aminotransferase ang. Glutamic pyruvic transferase Aminotransferaza asparaginianowa, AST, AspAT, GOT ang. Glutamic oxoloacetic transaminase
Anafilaksja, reakcja anafilaktyczna ang. Anaphylaxis, anaphylactic reaction Androgeny, hormony męskie ang. Androgens, male hormones
Angiografia ang. Angiography Angioplastyka balonowa ang. Balloon angioplasty
Angioplastyka, balonikowanie ang. Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty, PTCA Antybiotyki ang. Antibiotics
Antygeny, generatory przeciwciał ang. Antigen, antibody generator Aorta, tętnica główna łac. Aorta ang. Aorta
Apteczka ang. First aid kit Arefleksja
Arginina ang. Arginine Aromaterapia ang. Aromatherapy
Asystolia ang. Asystole Azotyny ang. Nitrites

  B

Badania przesiewowe noworodków, badania skriningowe ang. Neonatal screening Badanie cytologiczne, cytologia, Pap, wymaz ang. Cytology
Badanie dopplerowskie, badanie metodą Dopplera, ultrasonografia ang. Doppler examination Badanie echokardiograficzne, ultrasonografia serca, UKG ang. Echocardiography
Badanie moczu ang. Urine test Badanie proktologiczne łac. Proctology Study ang. Study Proctology
Badanie przy użyciu ultradźwięków ang. Study using ultrasound Badanie serca ang. Heart Study
Beta- blokery, leki beta-adrenolityczne, ?-blokery, leki ?-sympatykolityczne, ATC ang. Beta-blockers, ?-blockers, ?-sympatholytic drugs, ATC Białko C- reaktywne ang. C Reactive Protein, CRP
Biofeedback, biologiczne sprzężenie zwrotne ang. Biofeedback Bioflawonoidy ang. Bioflavonoids
Biopsja ang. Biopsy Biopsja ang. Biopsy
Biopsja mięśnia sercowego, biopsja serca ang. Myocardial biopsy, cardiac biopsy Biopsja tarczycy ang. Biopsy of thyroid
Biotyna, witamina H, witamina B7 ang. Biotin, vitamin H, vitamin B7 Biseksualizm ang. Bisexuality
Brachyterapia tętnicy wieńcowej ang. Coronary artery brachytherapy Brachyterapia, curieterapia ang. Brachytherapy
Brodawka podeszwowa ang. Plantar wart Brodawki łac. Verruca ang. Warts
Bronchoskopia ang. Bronchoscopy  C

Cesarskie cięcie łac. Sectio caesarea ang. Cesarean section Cewnik Swana - Ganza ang. Catheter Swan - Ganz
Cewnikowanie serca ang. Catheterization Chelatacja, chelacja ang. Chelation
Chemioterapia ang. Chemotherapy Chiropraktyka ang. Chiropractic
Chirurgia plastyczna, chirurgia estetyczna ang. Plastic surgery, cosmetic surgery Cholesterol ang. Cholesterol
Cholinesteraza, enzym wątrobowy ang. Cholinesterase, liver enzyme Choroba zwyrodnieniowa stawów łac. Arthrosis deformans, osteoarthrosis, osteoarthritis ang. Arthrosis deformans, osteoarthrosis, osteoarthritis
Choroba zwyrodnieniowa stawów łac. Arthrosis deformans ang. Osteoarthritis Choroby autoimmunologiczne, choroby autoimmunizacyjne ang. Autoimmune diseases
Choroby neuronu ruchowego łac. Motor Neuron morbi ang. Motor neuron disease Chrapanie ang. Snore
Chromanie, chromanie przestankowe łac. Claudicatio intermittens ang. Claudication Chymozyna, podpuszczka, rennina ang. Chymosin, rennet
Ciśnienie krwi, ciśnienie tętnicze ang. Blood pressure, BP Ciśnienie krwi, ciśnienie tętnicze ang. Blood pressure
Cysteina ang. Cysteine Czas protrombinowy, PT łac. Prothrombin tempus PT ang. Prothrombin time, PT
Częstoskurcz komorowy łac. Tachycardia ventricularis ang. Ventricular Tachycardia, VT Częstoskurcz przedsionkowy, częstoskurcz nadkomorowy ang. Atrial tachycardia

  D

Defibrylacja ang. Defibrillation Dehydroepiandrosteron, siarczan dehydroepiandrosteronu łac. DHEA, dehydroepiandrosteronum sulphatum ang. Dehydroepiandrosterone
Diagnostyka molekularna ang. Molecular diagnostics Dializa otrzewnowa ang. Peritoneal dialysis
Dializa, dializa pozaustrojowa ang. Dialysis Dieta makrobiotyczna, dieta oparta na spozywaniu zboz łac. Macrobiotic diet ang. Macrobiotic diet, a diet based on eating LODGING OF CEREALS
Dieta wysokobiałkowa łac. Protein Diet High ang. High Protein Diet DNA, kwas dezoksyrybonukleinowy, deoksyrybonukleinowy ang. DNA, deoxyribonucleic acid
Dobry cholesterol, HDL ang. HDL Dobutamina łac. Dobutamine ang. Dobutamine
Dopamina ang. Dopamine Drenaż dróg oddechowych ang. Drainage of the airways
Drobnoustroje oportunistyczne ang. Opportunistic Microorganisms Drugorzędowe cechy płciowe, płeć somatyczna ang. Secondary sex characteristics
Dziedziczenie autosomalne recesywne ang. Autosomal recessive Długość życia ang. Life expectancy

  E

Elektrokardiografia, EKG ang. Electrocardiography, ECG Elektrolity ang. Electrolytes
Enzymy sercowe, markery martwicy mięśnia sercowego, CK, MB ang. Cardiac enzymes, markers of myocardial necrosis, CK, MB Enzymy trzustkowe ang. Pancreatic enzymes
Epidemia ang. Epidemic Erytropoeza ang. Erythropoiesis
Eunuchoidyzm ang. Eunuchoidyzm

  F

Feminizm łac. Femina ang. Feminism Fenyloalanina ang. Phenylalanine
Fizjoterapia ang. Physiotherapy Fizjoterapia klatki piersiowej ang. Chest physiotherapy
Flawonoidy ang. Flavonoids Fluorki ang. Fluoride
Fosfataza alkaliczna, fosftaza zasadowa, FZ łac. Alcaline phosphatase ang. Alkaline phosphatase Fototerapia ang. Phototherapy
Frakcja wyrzutowa łac. Ejection Fraction ang. Ejection fraction

  G

Gastrostomia, przetoka, stomia ang. Gastrostomy fistula Gazometria krwi tętniczej ang. Arterial blood gases
Gen ang. Gene Genotyp ang. Genotype
Gerontofilia, parafilia ang. Gerontofilia, paraphilias Ginekomastia, powiększenie sutka łac. Gynaecomastia ang. Gynecomastia
Glikol etylenowy ang. Ethylene glycol Glikozyd ang. Glycoside
Glikozydy nasercowe ang. Cardiac glycosides Glutamina, aminokwas endogenny, monoamid kwasu glutaminowego ang. Glutamine
Glutation ang. Glutathione Gonartroza, zmiany zwyrodnieniowe stawów kolanowych łac. Gonarthrosis ang. Gonarthrosis
Granulocyty ang. Granulocytes Grasica łac. Glandula thymus ang. Thymus
Gruczolak, nowotwór nabłonkowy, tkanka nabłonkowa łac. Adenoma ang. Adenoma Guz łac. Tumor ang. Tumor
Guz pierwotny ang. Primary tumor Guz reumatoidalny ang. Rheumatoid Tumor

  H

Hem łac. Hem ang. Hem Hemodializa, dializa pozaustrojowa ang. Hemodialysis, extracorporeal dialysis
Hemodynamika serca ang. Cardiac hemodynamics Hemofilia łac. Haemophilia ang. Hemophilia
Hemoglobina ang. Hemoglobin Hemoliza, skaza krwotoczna ang. Hemolysis, bleeding disorder
Hipnoza ang. Hypnosis Hipogonadyzm, defekt gonad łac. Hypogonadism, gonadal defectum ang. Hypogonadism, gonadal failure
Hipokamp, róg Amona Cornu Ammonis łac. Hippocampus ang. Hippocampus Hipokineza ang. Hypokinesis
Histologia ang. Histology HIV ang. HIV
Homeopatia ang. Homeopathy Homoseksualizm, zaburzenie identyfikacji płciowej ang. Homosexuality
Hormon ang. Hormone Hormonalna terapia zastępcza, HRT ang. Hormone replacement therapy
Hormonalna terapia zastępcza, HTZ łac. Vertebrata replacement therapy, HRT ang. Hormone replacement therapy, HRT Hormony stresu ang. Stress hormones
Hydroterapia, wodolecznictwo, akwaterapia łac. Aqua ang. Hydrotherapy, water therapy

  I

Idiopatia, idiopatyczny ang. Idiopathic Immunoglobuliny, przeciwciała łac. Immunoglobulins, Mus musculus ang. Immunoglobulins, antibodies
Immunoglobuliny, przeciwciała, białka ang. Immunoglobulins, antibodies Immunoterapia, odczulanie ang. Immunotherapy, desensitization
Inhalator ang. Inhaler

  J

Jejunostomia ang. Jejunostomy Jelito cienkie łac. Intestinum tenue ang. Small intestine
Język migowy ang. Sign language Jod łac. Iodum ang. Iodine
Jontoforeza, terapia przeciw nadpotliwości, jonoforeza ang. Iontophoresis therapy

  K

Kanał nosowo ? łzowy łac. Channel nasalis - lacrimal ang. Channel nasal - lacrimal Kardiotokografia kliniczna ang. Clinical cardiotocography
Kardiowersja ang. Cardioversion Kardiowerter, defibrylator ang. Implanted Cardioverter Defibrillator, ICD
Karnityna ang. Carnitine Kątnica, jelito ślepe łac. Cecum ang. Caecum
Kazirodztwo łac. Incestus ang. Incest Ketoza ang. Ketosis
Kifoza łac. Kyphosis ang. Kyphosis Klirens kreatyniny ang. Creatinine clearance
Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty łac. Coarctatio aortae ang. Aotic coarctation, CoAo Kobalt łac. Cobaltum, Co ang. Cobalt
Koilonychia, wklęśnięcie płytki paznokciowej ang. Koilonychia Kolonoskopia, badanie jelita ang. Colonoscopy
Komórki atypowe ang. Atypical cells Kończyny ang. Extremities
Konflikt serologiczny, konflikt Rh łac. Morbus haemolyticus neonatorum ang. Serological Conflict Krążenie pozaustrojowe, perfuzja ang. Extracorporeal circulation, ECC
Krążenie płodowe ang. Fetal circulation Kreatyna ang. Creatine
Kręgosłup łac. Collumna vertebralis ang. Spine Krew łac. Sanguis ang. Blood
Krwawienie miesięczne, menstruacja, miesiączka łac. Menses ang. Menstrual period, menstruation Krwiak łac. Haematoma ang. Hematoma
Krwiak mózgu ang. Cerebral hematoma Krzem łac. Silicium, Si ang. Silicon
Kubki smakowe, receptory smaku ang. Taste buds, taste receptors Kumaryna ang. Coumarin
Kwas foliowy, folacyna, witamina B9, witamina M, witamina B11 łac. Folic acid folacin, Vitamin B9, Vitamin M Vitamin B11 ang. Folic acid, folacin, vitamin B9, vitamin M, vitamin B11 Kwasica mleczanowa ang. Lactic acidosis

  L

Leczenie hormonalne ang. Hormone therapy Leki przeciwdepresyjne, tymoleptyki ang. Antidepressants
Leki przeciwhistaminowe ang. Antihistamines Leukocyty ang. Leukocytes
Leworęczność, mańkuctwo łac. Left manu, reliqui emittenda ang. Left handed, left-handedness Lidokaina łac. Lidocainum ang. Lidocaine
Limfa, chłonka łac. Lympha ang. Lymph Limfocyty B- komórkowe, limfocyty szpikozależne ang. B-cell lymphocytes
Limfocyty T- komórkowe, limfocyty grasicozależne ang. T-cell lymphocytes Limfopenia wrodzona łac. Lymphocytopenia congenita ang. Congenital lymphopenia
Lipidy ang. Lipids Lipoproteiny ang. Lipoproteins
Liszaj łac. Lichen ang. Lichen Lizyna ang. Lysine
Lordoza łac. Lordosis ang. Lordosis

  M

Makrobiotyka, dieta oparta na spozywaniu zboz łac. Macrobiotics ang. Macrobiotics, a diet based on eating LODGING OF CEREALS Mammografia łac. Mammography ang. Mammography
Markery nowotworowe łac. Tumor venalicium ang. Tumor markers Martwica guza kości piętowej, choroba Haglunda - Severa łac. Apophysitis calcanei ang. Tumor necrosis of the calcaneus
Masaż łac. Massage ang. Massage Masochizm łac. Masochism ang. Masochism
Masochizm seksualny łac. Sexual masochism ang. Sexual masochism Małopłytkowość łac. Thrombocytopenia ang. Thrombocytopenia
Medycyna naturalna łac. Natural Medicine ang. Natural Medicine Medycyna nuklearna łac. Nuclear medicine ang. Nuclear medicine
Medyczna historia pacjenta łac. Patient History Medical ang. Patient Medical History Medytacja łac. Meditatio ang. Meditation
Menopauza ang. Menopause Metionina łac. Metionina ang. Methionine
Miazga zęba łac. Pulpa dentis ang. The pulp of the tooth Migotanie przedsionków łac. Fibrillatio atriorum ang. Atrial fibrillation, AF
Migotanie przedsionków łac. Fibrillatio atriorum ang. Atrial fibrillation, AF Mikropenis ang. Mikropenis
Minerały łac. Minerals ang. Minerals Mioglobiny łac. Mioglobin ang. Myoglobin
Mioklonie, zrywania mięśniowe łac. Myoclonus ang. Myoclonus, muscle tear Molibden łac. Molybdenum, Mo ang. Molybdenum
Monitor holterowski, Holter EKG ang. Holter Monitor, Holter ECG Morfologia krwi łac. Full sanguine comes ang. Full blood count
Mózg łac. Cerebrum ang. Brain

  N

Napady ang. Seizures Narkoza łac. Narcosis ang. Narcosis
Neuralgia, nerwoból łac. Neuralgia nervi trigemini ang. Neuralgia, neuralgia Neuroprzekaźnik, neurotransmiter, neuromediator łac. Neurotransmitter neurotransmitter neuromediator ang. Neurotransmitter neurotransmitter neuromediator
Niepłodność u kobiet łac. Feminas infecunditate ang. Infertility in women Niewydolność jąder łac. Testicular defectum ang. Testicular failure

  O

Odruch kolanowy, odruch rzepkowy łac. Genu-reflex belua, rzepkowy ang. Knee-jerk reflex, rzepkowy Określanie dni płodnych, płodność, dni płodne ang. Determination of the fertile days
Okrężnica łac. Colon ang. Colon Opadanie krwinek, odczyn Biernackiego, OB. łac. Cellulis deciduis ang. Falling out of cells, pH Biernacki, OB.
Orientacje seksualne ang. Sexual orientation Ornitoza, papuzica łac. Psittacosis, Parrots ang. Psittacosis, Parrots
Osierdzie, worek osierdziowy łac. Saccus pericardiacus ang. Pericardium, pericardium Oskrzela łac. Bronchi ang. Bronchi
Osteofit, wyrośla kostne łac. Osteofit, consequitur park ang. Osteofit, bony outgrowth Osteoma, kostniak łac. Osteoma ang. Osteoma
Osteomalacja, rozmiękanie kości, krzywica dorosłych łac. Osteomalacia, osteomalacia, adult rachitide ang. Osteomalacia, osteomalacia, rickets adult Osteopatia łac. Osteopathy ang. Osteopathy
Ostroga piętowa łac. Calcar calcanei ang. Heel spur Ostuda, melanodermia łac. Chloasma, melasma ang. Chloasma, melanodermia
Otrzewna łac. Peritoneum ang. Peritoneum Otyłość łac. Obesitas ang. Obesity

  P

Palidotomia łac. Pallidotomy ang. Pallidotomy Pancytopenia łac. Pancytopenia ang. Pancytopenia
Pandemia łac. Pandemos, pandemonium ang. Pandemic Parafina łac. Paraffin ang. Paraffin
Patolog łac. Pathologist ang. Pathologist Pałeczka okrężnicy - Escherichia coli, E. Coli – EHEC łac. Escherichia coli ang. Escherichia coli, EHEC
Pęcherzyk łac. Vesicle ang. Vesicle Pedofilia, parafilia seksualna łac. Pedophilia fornicatione paraphilias ang. Pedophilia, sexual paraphilias
Peptyd natriuretyczny typu B łac. B-type natriuretic peptide ang. B-type natriuretic peptide Perfuzja łac. Tumor ang. Perfusion
Piegi łac. Ephelides ang. Freckles Pień mózgu łac. Truncus cerebri ang. Brain stem
Pierwiastki śladowe łac. Trace elementa ang. Trace elements Plazmid łac. Vector ang. Plasmid
Pletyzmograf łac. Pletyzmograf ang. Pletyzmograf Podwzgórze łac. Hypothalamus ang. Hypothalamus
Pomiar ciśnienia krwi łac. Sanguinis vis mensurae ang. Measuring blood pressure Pomiar gamma ? glutamylotranspeptydazy ang. Measurement of gamma - glutamyltransferase
Poronienie łac. Abortus ang. Abortion Próba wysiłkowa łac. Test Exercise ang. Exercise test
Prokaina, nowokaina łac. Procaine, Novocaine ang. Procaine, Novocaine Prostata łac. Prostate ang. Prostate
Proteinoza pęcherzyków płucnych łac. Proteinosis alveolorum ang. Pulmonary alveolar proteinosis, PAP Przeciwciała, immunoglobuliny łac. The elementorum immunoglobulin ang. The antibodies, immunoglobulin
Przerost lewej komory serca łac. Left hypertrophy ventriculi ang. Left ventricular hypertrophy Przełyk Barreta łac. Barrett oesophagi ang. Barrett Esophagus
Przytarczyce, gruczoły przytarczyczne łac. Glandulae parathyroideae ang. Parathyroid glands Psychiatra ang. Psychiatrist
Pyroza ang. Pyroza Płaskostopie łac. Pes planus ang. Flat feet
Płuca łac. Pulmo ang. Lungs Płyny ustrojowe łac. Liquorum ang. Body fluids

  R

Radioizotopy, izotopy promieniotwórcze, pierwiastki ang. Radioisotopes, radioactive isotopes Radioterapia, curieterapia łac. Tumor, curieterapia ang. Radiotherapy, curieterapia
Rdzeń kręgowy łac. Medulla spinalis ang. Spinal cord Reakcja łańcuchowa polimerazy, PCR łac. Chain polymerase reactio PCR ang. Polymerase Chain Reaction
Rehabilitacja łac. Restitutio ang. Rehabilitation Rentgen klatki piersiowej łac. X-radiis Arche ang. Chest X-rays
Reoperacja łac. Reoperation ang. Reoperation Resorpcja zęba łac. Tooth resorption ang. Tooth resorption
Resuscytacja krążeniowo ? oddechowa, RK-O, CPR łac. Resuscitationem Cardiopulmonary - respiratorio ang. Cardio-Pulmonary Resuscitation Rezonans magnetyczny łac. Magnetic resonans ang. MRI, magnetic resonance imaging
Rozmaz krwi łac. Sanguis linunt ang. Blood smear Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, zespół ang. Disseminated intravascular coagulation, DIC
Rytm zatokowy łac. Rythmus sinusalis ang. Sinus rythm

  S

Sadyzm łac. Sadism ang. Sadism Salicylany łac. Salicylates ang. Salicylates
Samobójstwo łac. Suicide ang. Suicide Saponiny łac. Saponins ang. Saponins
Sauna łac. Sauna ang. Sauna Scyntygrafia ang. Scintigraphy
Scyntygrafia łac. Scintigraphy ang. Scintigraphy Serce łac. Heart ang. Heart
Ślina łac. Saliva ang. Saliva Środki owadobójcze, insektycydy ang. Insecticides
Środki powierzchniowo czynne łac. Surfactants ang. Surfactants Starzenie się łac. Aging ang. Aging
Statyny łac. Statins ang. Statins Stentowanie łac. Stenting ang. Stenting
Steroidy, sterydy łac. Steroids, steroids ang. Steroids, steroids Steryd anaboliczny łac. Anabolic Steroid ang. Anabolic steroid
Stężenie glukozy we krwi łac. Sanguis glucose ang. Blood glucose Stymulator łac. Excitator ang. Stimulator
Substancja biała łac. Substantia alba ang. White matter Sulfonamidy, sulfamidy łac. Sulfa, sulfa ang. Sulfa, sulfa
Szczepionka łac. Vaccine ang. Vaccine Szerokość rozkładu czerwonych krwinek łac. Latitudo distributio rubro sanguine cells ang. The width of the distribution of red blood cells
Szmery serca łac. Heart murmur ang. Heart murmurs Szpik kostny łac. Medulla ossium ang. Marrow

  T

Talamotomia łac. Thalamotomy ang. Thalamotomy Talidomid łac. Thalidomide ang. Thalidomide
Tanina ang. Tannin Tanina łac. Tannine ang. Tannin
Tarczyca łac. Glandula thyroidea ang. Thyroid Terapia tańcem łac. Dance therapy ang. Dance therapy
Test potowy łac. Sweat test ang. Sweat test Tętniak łac. Aneurysma ang. Aneurysm
Tętnica wieńcowa łac. Arteriae coronariae ang. Coronary artery Tętno, puls łac. Heart rate, leguminibus ang. Heart rate, pulse
Tiamina, witamina B1, aneuryna łac. Thiamine, Vitamin B1, aneurin ang. Thiamine, vitamin B1, aneurin Tomografia komputerowa ang. Computed Tomography, CT
Torbiel łac. Cystis ang. Cyst Transferyna łac. Transferrin ang. Transferrin
Transseksualizm łac. Transsexualism ang. Transsexualism Transwestycja łac. Transwestycja ang. Transwestycja
Trombocyty łac. Thrombocytes ang. Thrombocytes Trucizna łac. Venenum ang. Poison
Tryptofan, Trp łac. Tryptophan ang. Tryptophan, Trp Trzustka łac. Pancreas ang. Pancreas
Tłuszcze nasycone łac. Fat satiati ang. Saturated Fat

  U

Układ krwi AB0 ang. Layout AB0 Układ limfatyczny, układ chłonny łac. Systema lymphaticum ang. The lymphatic system, lymphatic system
Układ limfatyczny, układ chłonny łac. Systema lymphaticum ang. The lymphatic system, lymphatic system Układ nerwowy łac. Systema nervosum ang. Nervous system
Układ odpornościowy, układ immunologiczny łac. The immune system, system immune ang. The immune system, immune system Ultradźwięki łac. Ultrasound ang. Ultrasound
USG, ultrasonografia łac. USG, ultrasonography ang. USG, ultrasonography

  W

Wątroba łac. Iecur ang. Liver Wcześniactwo łac. Praematurorum ang. Prematurity
Wewnątrznaczyniowe USG łac. Ultrasound intravascularis ang. Intravascular ultrasound Węzły chłonne, limfatyczne łac. Nodi lymphatici ang. Lymph nodes, lymphatic
Wierzchniactwo łac. Epispadiasis ang. Wierzchniactwo Wirus łac. Virus ang. Virus
Wirusowe zapalenie wątroby typu A łac. Hepatitis A ang. Hepatitis A Virus, HAV Wirusowe zapalenie wątroby typu B, WZW B łac. Hepatitis B ang. Hepatitis B virus, HBV
Wirusowe zapalenie wątroby typu C, WZW C łac. Hepatitis C ang. Hepatitis C virus, HCV Witamina A łac. A Vitamin ang. Vitamin A
Witamina B12, kobalamina, cyjanokobalamina łac. B12 Vitamin, cobalamin, cyanocobalamin ang. Vitamin B12, cobalamin, cyanocobalamin Witamina B2, E101, ryboflawina łac. Riboflavinum ang. Vitamin B2, E101, riboflavin
Witamina B3, witamina PP, niacyna łac. Vitamin B3, Vitamin Pp niacin ang. Vitamin B3, vitamin PP, niacin Witamina B5, kwas pantotenowy łac. Vitamin B5, pantothenic acid ang. Vitamin B5, pantothenic acid
Witamina B6, pirydoksyna łac. Vitamin B6, pyridoxine ang. Vitamin B6, pyridoxine Witamina C, kwas askorbinowy łac. Vitamin C ascorbicis acid ang. Vitamin C, ascorbic acid
Witamina D łac. Vitamin D ang. Vitamin D Witamina E łac. E Vitamin ang. Vitamin E
Witamina K łac. K Vitamin ang. Vitamin K Witaminy z grupy B łac. Vitamins B group ang. B group vitamins
Woreczek żółciowy łac. Vesica fellea ang. Gallbladder Wskaźnik masy ciała ang. Body Mass Index, BMI
Wskaźnik sercowy łac. Cardiac index ang. Cardiac index, CI Wszy, anoplura łac. Pediculus ang. Lice, Anoplura
Wyrostek robaczkowy łac. Appendix ang. Appendix vermiformis Wysięk opłucnej ang. Pleural effusion
Wysięk opłucnowy łac. Effusio pleurae ang. Pleural effusion Włókna Purkiniego łac. Purkinje fibris ang. Purkinje fibers

  Z

Zapalenie wsierdzia łac. Endocarditis infectiosa ang. Endocarditis Zastawka łac. Lok ang. Lock
Zastawka aortalna łac. Valva aortae ang. Aortic valve Zastawka aortalna łac. Valva aortae ang. Aortic valve
Zastawka mitralna łac. Mitral valva ang. Mitral valve Zastawka serca łac. Valvae cordis ang. Heart valve
Zastawki serca łac. Valvulae cordis ang. Heart valves Zawał serca, zawał mięśnia sercowego łac. Infarctus cordis, Infarctus cordis ang. Myocardial infarction, myocardial infarction
Zawał serca, zawał mięśnia sercowego łac. Infarctus cordis, Infarctus cordis ang. Myocardial infarction, myocardial infarction Zespół hemolityczno-mocznicowy, HUS, EHEC łac. HUS ang. Haemolytic-uraemic syndrome
Znacznik genetyczny, gen znacznikowy łac. Triticum titulum ang. Genetic marker, a gene marker Żółć łac. Bile ang. Bile
Związki halucynogenne łac. Hallucinogenic compounds ang. Hallucinogenic compounds Zwieracz łac. Sphincter ang. Sphincter
Żywienie dojelitowe łac. Enteral nutritio ang. Enteral nutrition Żywienie pozajelitowe, żywienie parenteralne łac. Parenteral nutritione nutritio parenteral ang. Parenteral nutrition, parenteral nutrition
Zły cholesterol, LDL ang. LDL


Tagi:


 
Polityka prywatności, cookies
Warunki korzystania z serwisu
Wyłączenie odpowiedzialności

Reklama


 

Reklama

STRONA GŁÓWNA

menu

Wyniki oraz opisy badań:

badania

choroby

objawy

terminy

placówki

szukaj