Choroby nowotworowe, objawy, przyczyny, leczenie

REKLAMA

Onkologia jest gałęzią medycyny, która zajmuje się nowotworami (nowotwór potocznie nazywamy rakiem). Onkologia to przede wszystkim rozpoznanie rak, jego leczenia (np. chirurgicznie, przy pomocy chemioterapii, radioterapii), postępowanie w przypadku pacjentów po skutecznym leczeniu raka, opieka paliatywna pacjentów z nowotworami, kwestie etyczne opieki nad chorym oraz profilaktyka. Niektóre typy nowotworów jak np. rak piersi są uznawane za posiadające cechy dziedziczenia.

Leczenie chirurgiczne jest najstarszą metodą leczenia nowotworów; pierwsze próby przeprowadzania operacji chirurgicznych nowotworów podejmowano już w starożytności. Jednak po skalpel sięgano dopiero wtedy, gdy nowotwór dawał wyraźne objawy i utrudniał życie chorego. Dopiero w połowie XX wieku leczenie operacyjne zaczęto stosować w walce z nowotworami we wczesnych stadiach, co znacznie zwiększyło szanse na wyleczenie

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
4.3/5, ocen: 6
Onkologia
Ocena: 87 % na 100%
Liczba opinii: 6

Choroby: (opisy, diagnostyka, symptomy, leczenie )

 1. Białaczka (lac. Leukaemia, ang. Leukemia)
 2. Białaczka (lac. Leucaemia, ang. Leukemia)
 3. Białaczka szpikowa, przewlekła (lac. Myelosis leukaemica chronica, ang. Chronic myeloid leukemia, CML)
 4. Chłoniak (lac. Lymphoma, linfoma, ang. Lymphoma)
 5. Czerniak, rak skóry, czerniak złośliwy (lac. Melanoma malignum, ang. Melanoma, skin cancer, malignant)
 6. Międzybłoniak (lac. Mesothelioma, ang. Mesothelioma)
 7. Mięsak Ewinga, guz Ewinga (lac. Sarcoma Ewingi, ang. Ewing's sarcoma)
 8. Mięsak Kaposiego, opryszczka (lac. Sarcoma Kaposi, ang. Kaposi's sarcoma)
 9. Nowotwór jelita grubego i odbytnicy, rak jelita (lac. Carcinoma coli et recti, ang. Cancer of the colon and rectum cancer)
 10. Nowotwór złośliwy jajnika, rak jajnika (lac. Carcinoma ocarii, ang. Malignant neoplasm of ovary, ovarian cancer)
 11. Nowotwór złośliwy krtani, rak krtani (lac. Carcinoma laryngis, ang. Malignant neoplasm of the larynx)
 12. Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego, rak pęcherza (lac. Carcinoma vesicae urinariae, ang. Bladder cancer)
 13. Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego, rak (lac. Adenocarcinoma vesicae fellae, ang. Gallbladder cancer)
 14. Nowotwór złośliwy pochwy, rak pochwy (lac. Carcinoma vagina, ang. Vaginal cancer)
 15. Nowotwór złośliwy przełyku, rak przełyku (lac. Carcinoma oesophagi, ang. Cancer of the esophagus)
 16. Nowotwór złośliwy trzustki, rak trzustki (lac. Carcinoma pancreatis, ang. Pancreatic cancer)
 17. Ostra białaczka limfoblastyczna (lac. Leucaemia lymphoblastica acuta, LLA, ang. Acute lymphoblastic leukemia, ALL)
 18. Rak gruczołu krokowego, rak prostaty, rak stercza (lac. Carcinoma prostate, ang. Hormone-refractory prostate cancer)
 19. Rak jądra (lac. Carcinoma testis, ang. Testicular cancer)
 20. Rak jajnika, nowotwór złośliwy jajnika (lac. Carcinoma ocarii, ang. Ovarian cancer, ovarian cancer)
 21. Rak jamy nosowo-gardłowej, rak nosogardła (lac. Carcinoma nasopharyngis, carcinoma cavum nasopharyngis, ang. Nasopharyngeal cancer)
 22. Rak kosmówki, nabłoniak kosmówkowy, kosmówczak (lac. Choriocarcinoma, ang. Choriocarcinoma)
 23. Rak miedniczki nerkowej (lac. Carcinoma of the renal pelvis, ang. Carcinoma of the renal pelvis)
 24. Rak nerki, nowotwór nerkowokomórkowy (lac. Carcinoma renis, ang. Renal cell carcinoma, RCC)
 25. Rak skóry, czerniak złośliwy, złośliwy nowotwór skóry, błon śluzowych (lac. Melanoma malignum, ang. Malignant melanoma)
 26. Rak sromu, nowotwór złośliwy sromu (lac. Carcinoma vulva, ang. Vulvar cancer)
 27. Rak trzonu macicy, nowotwór złośliwy trzonu macicy (lac. Carcinoma endometrium, ang. Endometrial cancer)
 28. Rak żołądka, nowotwór złośliwy żołądka (lac. Carcinoma ventriculi, ang. Gastric cancer, stomach cancer)
 29. Szpiczak mnogi, szpiczak plazmocytowy, choroba Kahlera (lac. Myeloma multiplex, ang. Multiple myeloma, MM, myeloma, plasma cell myeloma)
 30. Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego (lac. Lynch syndrome haereditarium colorectal cancer, ang. Hereditary non-polyposis colorectal cancer, HNPCC)
 31. Ziarnica złośliwa, choroba Hodgkina, limfogranulomatoza (lac. Lymphogranulomatosis maligna LGM, ang. Hodgkin's disease, HD)
 32. Złośliwy nowotwór jelita cienkiego (lac. Carcinoma intestinum tenue, ang. Malignant small bowel)
 33. Złośliwy nowotwór sutka, rak gruczołu sutkowego, rak piersi (lac. Carcinoma mammae, ang. Familial breast cancer)
 34. Złośliwy nowotwór szyjki macicy, rak szyjki macicy (lac. Carcinoma cervicis uteri, ang. Cervical cance)
 35. Złośliwy nowotwór wątroby, rak wątrobowokomórkowy, pierwotny rak wątroby (lac. Morbus obturativus pulmonum chronicum, ang. Hepatocellular carcinoma, HCC)

Tagi:


 
Polityka prywatności, cookies
Warunki korzystania z serwisu
Wyłączenie odpowiedzialności

Reklama


 

Reklama

STRONA GŁÓWNA

menu

Wyniki oraz opisy badań:

badania

choroby

objawy

terminy

placówki

szukaj