Choroby serca i układu krążenia, objawy, leczenie, przyczyny

REKLAMA

Choroba serca i choroby układu krążenia odnoszą się do serca oraz naczyń krwionośnych (tętnic i żył). Chociaż ten termin technicznie odnosi się do chorób wpływających na układ sercowo-naczyniowy, jest zwykle używany w odniesieniu do zmian związanych z miażdżycą (chorobą tętnic). Chorobami układu krążenia zajmują się specjaliści: kardiolodzy, chirurdzy klatki piersiowej, chirurdzy naczyniowi, neurolodzy i radiolodzy, w zależności od leczonych narządów.

Większości krajów ma wysoki i szybko rosnący wskaźnik zachorowalności na choroby układu krążenia. Zmiana tego stanu rzeczy wymaga podjęcia podstawowych działań profilaktycznych już od dzieciństwa. Często do momentu wykrycia choroby serca, zmiany są już bardzo zaawansowane. Niekiedy postępują od dziesięcioleci. Najskuteczniejszą profilaktyką jest zatem wyeliminowanie czynników ryzyka, zdrowe odżywianie, ruch oraz unikanie palenia.

Prosimy oceń
stronę/treści:
  
5/5, ocen: 2
Ukł. krążenia
Ocena: 100 % na 100%
Liczba opinii: 2

Choroby: (opisy, diagnostyka, symptomy, leczenie )

 1. Agranulocytoza (lac. Agranulocytosis, ang. Agranulocytosis)
 2. Anemia, niedokrwistość z powodu małej liczby żelaza (lac. Anaemia, ang. Anemia)
 3. Arytmia (lac. Arrhythmy, ang. Arrhythmy)
 4. Atak serca, zawał mięśnia sercowego, zawał serca (lac. Infarctus cordis, ang. Heart attack, myocardial infarction)
 5. Blok odnogi pęczka Hisa, pęczka przedsionkowo-komorowego (lac. Ramus Bundle impedimentum Fasciculus atrioventricularis, ang. Bundle branch block, atrioventricular bundle)
 6. Blok przedsionkowo ? komorowy (lac. Dissociatio atrioventricularis), ang. Atrio - ventricular)
 7. Blok serca (lac. Heart block, ang. Heart block)
 8. Bruceloza (lac. Brucellosis, ang. Brucellosis)
 9. Choroba Bürgera, zakrzepowo-zarostowe zapalenie tętnic (lac. Thrombangiitis obliterans, ang. Buerger's disease)
 10. Choroba Kawasaki, zespół Kawasaki, skórno-śluzówkowy zespół węzłów chłonnych (lac. Morbus Kawasaki, ang. Kawasaki disease)
 11. Choroba posurowicza (lac. Morbus postsericus, ang. Serum sickness)
 12. Choroba Raynauda (lac. Morbus Raynaud, ang. Raynaud's disease)
 13. Choroba Vaqueza, czerwienica prawdziwa (lac. Polycythemia vera, ang. Primary polycythemia, polycythemia vera, PCV)
 14. Choroba von Willebranda (lac. Morbus von Willebrandi, ang. Von Willebrand disease, vWD)
 15. Choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca , ChNS (lac. Morbus ischaemicus cordis, MIC, ang. Ischaemic heart disease, IHD)
 16. Choroba wieńcowa, choroba niedokrwienna serca, ChNS (lac. Morbus ischaemicus cordis, MIC, ang. Ischaemic heart disease, IHD)
 17. Choroby serca (lac. Choroby serca, ang. Heart disease)
 18. Częstoskurcz komorowy (lac. Tachycardia ventricularis, ang. Ventricular Tachycardia, VT)
 19. Częstoskurcz nadkomorowy (lac. Tachycardia supraventricularis, ang. Supraventricular tachycardia, SVT)
 20. Epistaxis, krwawienie z nosa (lac. Epistaxis, ang. Epistaxis)
 21. Hemofilia A i B, choroba Christmasa, skaza krwotoczna (lac. Christmas disease, haemophilia B, haemophilia, ang. Haemophilia A and B, Christmas disease, bleeding disorder)
 22. Hemofilia, skaza krwotoczna (lac. Haemophilia, ang. Haemophilia)
 23. Hiperlipidemia (lac. Hiperlipidemia, ang. Hyperlipidemia)
 24. Hiperlipoproteinemia, nadmierny wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów (lac. Hiperlipoproteinemia, nadmierny wzrost stężenia cholesterolu i trójglicerydów, ang. Hiperlipoproteinemia, excessive increase in cholesterol and triglyceride levels)
 25. Hipoglikemia, niedocukrzenie (lac. Hypoglycaemia, ang. Hypoglycemia, hypoglycemia)
 26. Infekcyjne zapalenie wsierdzia (lac. Endocarditis infectiosa, ang. Infective endocarditis)
 27. Kardiomegalia (lac. Cardiomegaly, ang. Cardiomegaly)
 28. Kardiomiopatia (lac. Cardiomyopathia, ang. Cardiomyopathy)
 29. Kardiomiopatia (lac. Cardiomyopathia, ang. Cardiomyopathy)
 30. Koarktacja aorty, zwężenie cieśni aorty (lac. Coarctatio aortae, ang. Aotic coarctation, CoAo)
 31. Krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych (lac. Ischaemia membrum Critical, ang. Critical limb ischaemia)
 32. Leukopenia, leukocytopenia (lac. Leukopenia, leukocytopenia, ang. Leukopenia, leukocytopenia)
 33. Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby (lac. Cirrhosis hepatis, ang. Cirrhosis of the liver, liver fibrosis)
 34. Marskość wątroby, zwłóknienie wątroby, nadciśnienie wrotne (lac. Cirrhosis hepatis, ang. Liver cirrhosis, liver fibrosis, portal hypertension)
 35. Małopłytkowość samoistna, immunologiczna plamica małopłytkowa, idiopatyczna plamica małopłytkowa, choroba Werlhofa (lac. Thrombocytopenia, immunis thrombocytopenic purpura, purpurae thrombocytopenic idiopathic ubi morbus Werlhofa, ang. Idiopathic thrombocytopenic purpura, ITP)
 36. Miażdżyca tętnic, arterioskleroza (lac. Atheromatosis, Atherosclerosis, ang. Atherosclerosis, arteriosclerosis)
 37. Nadciśnienie płucne (lac. Hypertensio pulmonalis, ang. Pulmonary hypertension, PH)
 38. Niedomykalność zastawki mitralnej (lac. Insufficientia valvulae mitralis, ang. Mitral regurgitation, MR)
 39. Niedomykalność zastawki mitralnej (lac. Insufficientia valvulae mitralis, ang. Mitral regurgitation, MR)
 40. Niewydolność serca (lac. Insufficiaentia cordis, ang. Heart failure)
 41. Niewydolność serca, ostra, przewlekła (lac. Insufficientia cordis, ang. Hart failure)
 42. Niskie ciśnienie krwi, niedociśnienie, hipotonia (lac. Hypotension, orthostatic, ang. Low blood pressure, hypotension, orthostatic)
 43. Omdlenie (lac. Syncope, ang. Syncope)
 44. Ostre zakrzepy, zakrzepica, zakrzepica żył głębokich, tromboza (lac. Thrombophlebitis profunda, ang. Deep Vein Thrombosis, DVT)
 45. Parasystolia, niemiarowość pracy serca (lac. Parasystolia, cardiac arrhythmia, ang. Parasystolia, cardiac arrhythmia)
 46. Rak żołądka, nowotwór złośliwy żołądka (lac. Carcinoma ventriculi, ang. Gastric cancer, stomach cancer)
 47. Ropień (lac. Abscessus, ang. Abscess)
 48. Rozwarstwienie aorty (lac. Aortic dissection, ang. Aortic dissection)
 49. Sarkoidoza, choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (lac. Sarcoidosis, ang. Sarcoidosis, a disease Besniera-Boeck-Schaumann)
 50. Tachykardia napadowa (lac. Tachykardia napadowa, ang. Paroxysmal tachycardia)
 51. Tachykardia, częstoskurcz (lac. Tachycardia, ang. Tachycardia, tachycardia)
 52. Tętniak aorty brzusznej (lac. Aneurysma, ang. Abdominal aortic aneurysm)
 53. Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej (lac. Aneurysma, ang. Septal aneurysm)
 54. Tętniak rzekomy (lac. Aneurysma spurium, ang. False aneurysm, pseudoaneurysm)
 55. Toczeń rumieniowaty układowy (lac. Lupus erythematosus systemicus, ang. Systemic lupus erythematosus, SLE)
 56. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (lac. Damnum septalis, ang. Atrial septal defect, ASD)
 57. Wtórne nadciśnienie tętnicze (lac. Hypertonia arterialis, ang. Secondary hypertension)
 58. Wtórne nadciśnienie tętnicze, objawowe (lac. Secondary hypertension, symptomatic, ang. Secondary hypertension, symptomatic)
 59. Wysokie ciśnienie krwi, nadciśnienie tętnicze (lac. Hypertonia arterialis, HA, ang. High blood pressure, hypertension)
 60. Zapalenie mięśnia sercowego (lac. Miocarditis, ang. Myocarditis)
 61. Zapalenie osierdzia (lac. Pericarditis acuta, ang. Acute pericarditis)
 62. Zapalenie wsierdzia, infekcyjne (lac. Endocarditis infectiosa, ang. Endocarditis, infective)
 63. Zator tętnicy płucnej, ZTP (lac. Embolia pulmonalis, ZTP, ang. Pulmonary embolism, ZTP)
 64. Zawał serca, zawał mięśnia sercowego (lac. Infarctus myocardii, ang. Myocardial infarction, myocardial infarction)
 65. Zespół Barlowa, zespół wypadania płatka zastawki mitralnej (lac. Prolapsus valvulae mitralis, ang. Mitral valve prolapse, MVP)
 66. Zespół Brugadów (lac. Brugada syndrome, ang. Brugada syndrome)
 67. Zespół chorego węzła zatokowego (lac. Sick sinus syndrome, ang. Sick sinus syndrome, Syndroma bradycardia - tachycardia)
 68. Zespół Fallota, tetralogia Fallota (lac. Tetralogia Fallot, ang. Tetralogy of Fallot, ToF)
 69. Zespół Schwartza – Barttera, zespół niewłaściwego uwalniania wazopresyny (lac. Syndroma Bartteri , ang. Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone hypersecretion, SIADH)
 70. Zespół takotsubo, kardiomiopatia indukowana stresem, kardiomiopatia stresowa, zespół złamanego serca (lac. Cardiomyopathia, ang. Takotsubo syndrome, takotsubo cardiomyopathy)
 71. Żółtaczka (lac. Icterus, ang. Jaundice)
 72. Żółtaczka dziecięca, żółtaczka noworodków, fizjologiczna (lac. Icterus neonatorum, ang. Pediatric jaundice)
 73. Zwężenie zastawki mitralnej, stenoza mitralna (lac. Mitral stenosis, ang. Mitral stenosis)
 74. Zwężenie zastawki trójdzielnej, stenoza zastawki trójdzielnej (lac. Stenosis valvulae tricuspidalis, ang. Tricuspid stenosis)
 75. Żylaki kończyn dolnych (lac. Varix, ang. Varicose veins)

Tagi:


 
Polityka prywatności, cookies
Warunki korzystania z serwisu
Wyłączenie odpowiedzialności

Reklama


 

Reklama

STRONA GŁÓWNA

menu

Wyniki oraz opisy badań:

badania

choroby

objawy

terminy

placówki

szukaj